Anita Widiastuti
NIK: -
NIP: -
NUPTK: 7543755656300012
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: BREBES 1977-02-11
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Teknologi Pertanian
Status: Guru Honor
Jenis GTK: Guru Kelas
Alamat : Kauman- Bumiayu

-
-
-