Eti Fitriati
NIK: -
NIP: -
NUPTK: -
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: BREBES 1993-11-09
Agama: Islam
Pendidikan: SMA
Jurusan: IPA
Status: Tenaga Honor
Jenis GTK: Pustakawan
Alamat : Sawangan - Bumiayu

-
-
-