Indah Susanti
NIK: -
NIP: -
NUPTK: 0552749651300022
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: BREBES 1971-02-20
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Pendidikan Biologi
Status: GTT
Jenis GTK: Guru Mapel
Alamat : Bandung-Bumiayu

-
-
-